OVERTAR EIERSKAP

januar 2020 overtar velforeningen hele ansvaret for parkeringskjelleren.
Det er 148 parkeringsplasser i kjelleren og kostnadsfordelingen i anlegget blir en 148. del per eiere av parkeringsplassene.

Det er en ny regel at kostnadene blir delt ut på hver parkeringsplass. De som eier mer enn en plass må finne seg i å betale for det antall plasser de eier.
Det blir laget eget budsjett og regnskap for parkeringskjelleren.

LINEDANS I PARKEN

Da kan det se ut som søstrene Lydia og Lykke, som begge bor på Torvmoen, trener seg til å bli sirkusartister.

Det var et flott innslag i parken en tirsdag formiddag sommeren 2019.

Det er nok mamma som er hovedtrener for de kommende linedanserne.

FJERNES

FJERNES

13. mars var det årsmøte i Torvmoen velforening.
En av sakene som ble tatt opp var styrets forslag om å fjerne vollene i parken.

BRØYTING

BRØYTING

Noen klager på at kjøreveien er for dårlig brøytet og at parkeringslommene ikke blir ryddet godt nok for snø.

PARKERING ØDELEGGER

PARKERING ØDELEGGER

Det er en stor skam at folk slenger fra seg søppel på bakken. Foto: Trude Lohne PARKERING ØDELEGGER Det er stadig noen som parkerer ved søppelinnkastet som ligger nærmest trappehuset. Når dette skjer og søppelbilen kommer og skal tømme dunkene, så kjører de videre...