Nå kan du få kontroll av brannslukningsapparatet

Mange av boligene på Torvmoen er over fem år gamle.
Eierne av brannslukningsapparatene er pliktig til å kontrollere disse etter fem år.
Nå har Torvmoen fått tilbud om å få beboernes brannslukningsapparater kontrollert.
Alle som ønsker å ta i mot denne tjenesten kan sette sitt sitt brannslukningsapparat på sin parkeringsplass i kjelleren og her vil det det komme et sertifisert firma som gjennomfører kontrollen.
Kontroll av apparater ute i sameiet   koster  80,- eks mva pr stk.
Slokningsredskaper som blir kontrollert vil bli merket slik at du vet at det er sjekket og når neste kontroll bør foretas.
Er pulverapparatene mer enn 10 år, må de inn til en utvidet service som koster 185,- eks. mva pr stk. + eventuelle deler som må skiftes.

Forsikringsloven sier: «Påbudte slokningsredskaper skal finnes på avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og i god stand. Slokningsredskaper i bolig skal kontrolleres minst en gang hvert femte år.»
Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt kan det bli avkorting i forsikringen, sier Roy Egil Myre i Nemi forsikring.

De som ønsker å få sitt brannslukningsapparat kontrollert må sende navn og adresse i en e-post til arnomark@online.no før 15. mars 2019.
Alle vil bli kontaktet om når apparatene må settes ned i kjelleren.