1. Parkering er kun tillatt på de registrerte plassene i garasjen. Høyde på kjøretøy må ikke overstige 240 cm. Til hver parkeringsplass hører en nøkkel og en fjernkontroll. Eier plikter å erstatte tap av nøkkel/fjernkontroll.
 2. Det må utvises forsiktighet med passering av garasjeport. I garasjeanlegget skal det kjøres varsomt.

 3. Alle adkomstdører til garasjen skal til enhver tid være låst. Uvedkommende har ikke adgang til garasjen. Eier/leietaker er ansvarlig for å parkere riktig innenfor sitt oppmerkede felt og holde egen plass fri for søppel og avfall.

 4. Det er tillatt å oppbevare fire hjul på parkeringsplassen. sykler er også tillatt på den enkeltes parkeringsplass, dersom dette ikke sjenerer eller går utover sameiet eller hindrer rømningsveier.

 5. Det er tillatt med reparasjons- og vedlikeholdsarbeider som skifte av lyspærer, plugger, stifter, viftereim, samt omlegging av hjul, – arbeid som utføres på eget kjøretøy. Vask av kjøretøy er ikke tillatt i garasjeanlegget. Omfattende arbeid som medfører lekkasje av olje, drivstoff eller annen væske er ikke tillatt.

 6. Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt.

 1. Enhver eier/leietaker er ansvarlig for den skade en måtte påføre garasjeanlegg og port.

 2. Sameiet er ikke ansvarlig for skade som måtte tilføres parkert kjøretøy, herunder tyveri. Dersom det påføres skade på parkert kjøretøy plikter man straks melde fra til sameiet.

 3. Det er avsatt 10 gjesteparkeringsplasser i kjelleren som kun skal benyttes av gjester til beboere på Torvmoen.

 4. Feilparkerte kjøretøy kan fjernes på eiers regning og risiko uten forvarsel.

 5. Alle brukere av parkeringskjelleren plikter å bidra til å holde garasje fri for søppel og avfall.

 6. Fremleie av parkeringsplass tillates for begrenset periode. Navn, adresse og telefonnummer til leietaker skal meddeles Sameiets styre. Eier har ansvar for at leietaker blir gjort kjent med ordensreglene og følger disse.

Det er regler som gjelder, også i parkeringskjelleren.
Det er en av årsakene til at dette er det sikreste stedet på Torvmoen å parkere bilen..