OVERTAR EIERSKAP

januar 2020 overtar velforeningen hele ansvaret for parkeringskjelleren.
Det er 148 parkeringsplasser i kjelleren og kostnadsfordelingen i anlegget blir en 148. del per eiere av parkeringsplassene.

Det er en ny regel at kostnadene blir delt ut på hver parkeringsplass. De som eier mer enn en plass må finne seg i å betale for det antall plasser de eier.
Det blir laget eget budsjett og regnskap for parkeringskjelleren.

LINEDANS I PARKEN

Da kan det se ut som søstrene Lydia og Lykke, som begge bor på Torvmoen, trener seg til å bli sirkusartister.

Det var et flott innslag i parken en tirsdag formiddag sommeren 2019.

Det er nok mamma som er hovedtrener for de kommende linedanserne.

Det blir revelje 17. mai

Det blir revelje 17. mai

HURRA Det har vært mye snakk om at hele 17. mai feiringen, etter kommunesammenslåing, vil bli lagt til byen. Nå er det avklart at i 2020 så skal skoletoget gå i Søgne som tidligere, men det er uklart hva som skjer fremover. Dermed så kommer skolemusikken på Torvmoen...

FELLESVEDTEKTER

Fellesvedtekter for Fellessameiet Torvmoen I- XV. Vedtatt i generalforsamling den 25.6.2008,   med endring vedtatt i sameiermøte 29.04.12 og endring vedtatt i sameiermøte 03.04.13.     Navn, adresse og formål Fellesameiets navn er Torvmoen I- XV. Sameiet består av 15...

GARASJESPYLING 2. MAI

Alle biler, sykler og løse gjenstander må være ute av garasjen innen klokken 13.00 denne torsdagen.Det er brannvesenet som kommer og spyler.De er ikke ansvarlige for noe av det som befinner seg i garasjen denne dagen.Det vil bli gitt nærmere informasjon om når...