Regler for bruk av grendehuset.

 

Utleie

Utleie av Grendehuset er primært forbeholdt beboere på Torvmoen og skjer etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Et unntak fra dette er spesielle datofestede arrangementer slik som konfirmasjon og lignende. Utover dette presiseres det at ingen beboere har spesielle fortrinn fremfor andre beboere.

Leietaker skal selv sørge for at huset er ordentlig ryddet før nøkkel leveres tilbake til utleieansvarlig.

Leie skal betales til Grendelagets konto 3090 14 04026 14 dager på forskudd. Send kvittering/skjermdump av betaling til grendehus@torvmoen.no

Grendehuset består av gang/garderobe, toaletter, hovedrom og godt utstyrt kjøkken. Festlokalet har kapasitet til 50 personer.

For at du som leietaker skal ha et godt grendehus du kan bruke må det finnes noen regler som leietaker må etterfølge. Disse er som følger:

Fullt leiebeløp skal forskuddsbetales minst tre dager før leiedato. Kontonr. er 3090 14 04026. Merk betalingen med navn, adresse og dato for leie.
Leietaker må gjøre seg kjent med nødutganger og utstyr for brannslukking.

Forlat alltid huset i bedre stand enn du overtok det.

Leietaker er erstatningspliktig ovenfor velforeningen på Torvmoen for alle skader som er påført lokalet/bygningen og inventar.

Leietager er ansvarlig for vask og rengjøring. Dersom dette ikke ønskes kan det avtales med utleier at andre tar seg av rengjøring.  Dersom utleieansvarlig finner utvask/rengjøring mangelfull kan omvask kreves. Eventuelt må leietaker dekke utgifter til utvask.

Det skal være stille utendørs etter kl. 23.00 og i helger skal arrangementet avsluttet før kl. 01.00
Utstyr på kjøkkenet må være vasket og satt på korrekt oppmerket plass.

Røyking er under ingen omstendigheter tillatt innendørs.
Overtredelse av regler vil medføre tap av rett til å leie lokaler senere.

Vaskemidler og renholdsutstyr skal være på plass i Grendehuset. Bruker du opp vaskemidler eller annet rengjøringsutstyr eller opplever mangler må du gi beskjed slik at utleieansvarlig kan fylle opp. Send i disse tilfellene en henvendelse til grendehus@torvmoen.no

Reserversjon

Lurer du på om grendehuset er ledig for leie en bestemt dato? Kikk på kalenderen og send melding til grendehus@torvmoen.no, om hva slags arrangement som skal arrangeres og hvilken dato og klokkeslett som ønskes. Vi skal gjøre så godt vi kan med å besvare henvendelsen innen 2 dager.

Leietaker må være over 25 år. Ved ungdomsarrangementer skal det være minst 2 personer over 25 år til stede med ansvar for at husets regler blir fulgt. Utleier kan kreve at flere navngitte personer over 25 år skal være til stede dersom arrangementets art tilsier det.

Leietaker kan ikke benytte huset ut over det klokkeslett som er avtalt i leieavtalen. Dersom lokalene brukes utover avtalt tid, må leietaker betale tillegg på kr. 300.- pr. time.
Avbestilling må skje innen 15 dager før avtalt leiedato. Avbestillingsgebyr etter denne dato er kr. 500.-

Blir alarmen utløst ved uaktsomt bruk, blir leietaker belastet med utrykningsgebyr.

Ved arrangementets slutt skal lokalet ryddes, søppel skal kastes i søppelinnkast og gulvene skal vaskes, avhengig av om leietager har bestilt ekstern vasking eller ønsker å ta rengjøringen selv. Når lokalet forlates skal alle dører og vinduer lukkes og låses. Bord og stoler skal vaskes og settes tilbake på plass etter bruk. Leietaker er ansvarlig for utgifter som påløper ved mangelfull låsing, rydding og avtalt rengjøring.

Utleier er ikke ansvarlig for personlige eiendeler. Leietaker er ansvarlig for skade som påføres bygning, inventar og utstyr. Mangler skal straks meldes til utleier.

Leietaker er ansvarlig for at nøkkelen ikke blir misbrukt og overlatt til andre. Nøkler skal tilbakeleveres snarest, senest på avtalt tid med utleier. Tapte nøkler må erstattes med kr. 1000,-

 

 

Informasjon

Alle som bor på Torvmoen er med å betaler for nytt  grendehus i sine felleskostnader.
Målsettingen med utleie av lokalene er at driften av grendehuset skal dekkes av utleieprisene.
Grendehuskomiteen har planlagt å leie ut til prisene som er beskrevet under.

Priser for Torvmoens beboere:

Barnebursdag, beboersamling og lignende på hverdager som ikke er bortbestilt til andre.  Max tre timer før klokken 17.00. Dette er GRATIS mot at det blir ryddet og vasket. Ekstra for vasking og rydding  Kr 1000
Hele fredag, lørdag, søndag og andre helligdager, fra klokken 12.00 til klokken 01.00. kr. 2000. Da hører tilrigging fra klokken 16.00 dagen før arrangementet og rydding/vasking frem til klokken 12.00 dagen etter arrangementet med i prisen.
Hverdager, da til klokken 23.00, er prisen kr. 1.000 per dag med samme rigg og ryddetider.
 Ekstra for rydding og vasking
Kr. 1000

Priser for de som ikke bor på Torvmoen

For utenforstående til Torvmoen er prisen 500 kr. for barnebursdag og lignende.
1000 kr. ekstra dersom det ikke ryddes og vaskes.

Hele fredag, lørdag eller søndag fra kl. 12.00 til 01.00 er leieprisen kr. 3000.
Vanlige ukedager er prisen 1.500 per dag.
Ekstra for rydding og vasking kr. 1000.

Alle bestillinger må forskuddsbetales en uke før arrangementet. kto: 3090 14 04026

I kalenderen under kan du se hvilke datoer som er ledige i grendehuset.
Datoer som er merket med rødt er opptatt.

Du kan bestille dato dersom du ønsker å leie lokalet. Det gjør du ved å sende e-post til grendehus@torvmoen.no

Husk at de som ønsker å bestille til de tilbudene som er kostnadsfritt også må bestille tidspunkt på forhånd.

Du kan også ringe til en av dem som sitter i komiteen:

Magne Tveit      tlf:   926 44131

Benthe Moen     tlf:   908 35466

 

 

IKKE GLEM AT DET ER NABOER I NÆR TILKNYTNING TIL GRENDEHUSET. VIS HENSYN MED TANKE PÅ STØY.

 

 

 

JANUAR GRENDEHUS 2025

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

FEBRUAR GRENDEHUS 2025

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

   

 

MARS GRENDEHUS 2025

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

31     

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

APRIL GRENDEHUS 2025

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

MAI GRENDEHUS 2025

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

JUNI GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULI GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

AUGUST GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

   

SEPTEMBER GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

OKTOBER GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

NOVEMBER GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

13

24

25

26

27

28

29

30

01.desember

DESEMBER GRENDEHUS 2024

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Alle skap og skuffer er fyllt opp med oppdekning til 50 personer
Det er en romslig kjøkkeninnredning med alt som skal til for å dekke på til 50 personer