Alle biler, sykler og løse gjenstander må være ute av garasjen innen klokken 13.00 denne torsdagen.
Det er brannvesenet som kommer og spyler.
De er ikke ansvarlige for noe av det som befinner seg i garasjen denne dagen.
Det vil bli gitt nærmere informasjon om når garasjen kan taes i bruk etter spylingen.