Det ene bildet viser hvordan det så ut på Torvmoen i 2005.
Det andre bildet er det nyeste flyfoto fra 2017.
Disse bildene har omtrent like utsnitt.
Det er ingen tvil om at det har skjedd store forandringer.
Fra en sandhole til et moderne boligområde på 18 år.
Faktisk er det beundringsverdig at noen kunne ha tro på at denne sandhola kunne bli et fremtidig byggefelt.

Foto: Søgne kommune