OVERTAR EIERSKAP

januar 2020 overtar velforeningen hele ansvaret for parkeringskjelleren.
Det er 148 parkeringsplasser i kjelleren og kostnadsfordelingen i anlegget blir en 148. del per eiere av parkeringsplassene.

Det er en ny regel at kostnadene blir delt ut på hver parkeringsplass. De som eier mer enn en plass må finne seg i å betale for det antall plasser de eier.
Det blir laget eget budsjett og regnskap for parkeringskjelleren.

LINEDANS I PARKEN

Da kan det se ut som søstrene Lydia og Lykke, som begge bor på Torvmoen, trener seg til å bli sirkusartister.

Det var et flott innslag i parken en tirsdag formiddag sommeren 2019.

Det er nok mamma som er hovedtrener for de kommende linedanserne.

FLOTT PRESTASJON

FLOTT PRESTASJON

Det kom ikke mer enn noen få millimeter snø mandag 29. oktober.
Det har vært barn med et herlig pågangsmot som har klart å lage denne store snømannen.

Hærverk

Onsdag 017. oktober var det møte i Samarbeids utvalget i Barnehagen. Under følger et noe redigert utkast fra Ronny Myrene, representant fra samarbeids utvalget: Barnehagen er veldig bekymret angående hærverk som har skjedd de siste ukene. Det har vært flere episoder...

Snøfangere monteres i disse dager

NYTT GODT TILBUD

Try rør har gitt oss et tilbud på å skifte vannfilter i hver leilighet en gang i året. Da slipper vi problemet med beboere som plutselig bare har kaldt vann. Prisen per bolig er 500 kroner eks mva. De som er interessert tar kontakt med undertegnede.