Vi har hatt ute forespørsler om Torvmoens beboere ønsket å få montert snøfangere på sine boliger.
12 boligeiere aksepterte tilbudet fra byggmester Vidar Reger.
Onsdag 24 oktober begynte håndtverkerne å sette opp sikring på taket til kommende vinter.
Snøfangerne er også en sikring for at takstein som ikke sitter skikkelig fast ikke ramler ned og kan treffe folk.