Styret på Torvmoen har bestemt at vi skal spørre beboerne om vi bør rette ut vollene i grøntanlegget.

Dersom vollene blir rettet ut så vil vi få mye mer plen å bruke.
Vollene koster i dag cirka 60.000 kroner årlig å vedlikeholde. Disse ekstrakostnadene slipper vi dersom det blir en rett plen.
Området kan fremdeles brukes til å spilles volleyball og andre ballspill på.
Det er planlagt å sette opp hardføre hekker på begge langsidene.
Styret har tenkt å legge ferdigplen der vollene forsvinner, ingen såing av ny plen
Lekeapparater til barn skal fremdeles bli som i dag.
Skissen over er ment som en illustrasjon, ikke en endelig fasit.
Forslaget vil bli tatt videre til generalforsamling for endelig avgjørelse.
Send din mening om forslaget HER