Onsdag 017. oktober var det møte i Samarbeids utvalget i Barnehagen.
Under følger et noe redigert utkast fra Ronny Myrene, representant fra samarbeids utvalget:

Barnehagen er veldig bekymret angående hærverk som har skjedd de siste ukene.
Det har vært flere episoder med forskjellige ting. De har ødelagt inventar og annet inne i lavoen, løpt rundt på taket og ødelagt snø fanger.
Bestyrer har også snakket til barna det gjelder tidligere. Og de er også sett løpe rundt i barnehagen under personal møter på kvelds tid.

Nå som det er skade verk, må vi alle passe på.
Det er flere vitne observasjoner av lokale barn, både i barnehagen og rundt barnehagen når disse episodene har skjedd.
Bestyrer har snakket til barna tidligere, og det har ansatte i barnehagen også gjort.

Myrene avslutter med en oppfordring:
Vi ønsker veldig gjerne støtte fra dere på Torvmoen om å være litt ekstra på vakt den neste tiden, så vi får slutt på uroligheter og ordren i gatene og barnehagen.
Alle i Torvmosløyfa velforeningen er også varslet i kveld om og passe på.
Dersom det er foreldre som mistenker barna sine å være med på dette hærverket, så oppfordrer Torvmoen velforening om at disse barna blir gjort oppmerksomme på at slike hendelser kan være straffbare.