JULEFEST PÅ TORVMOEN LØRDAG 1. DESEMBER

Vi starter opp klokken 17.00

Servering av nissegrøt og saft

Nissen kommer med mye i sekken til barna

Tenning av juletreet

Mye julemusikk

Gang med nissen rundt juletreet

KOM OG VÆR MED PÅ JULEFESTEN

Under ser du flere bilder fra julefesten i 2017