Try rør har gitt oss et tilbud på å skifte vannfilter i hver leilighet en gang i året.
Da slipper vi problemet med beboere som plutselig bare har kaldt vann.
Prisen per bolig er 500 kroner eks mva.
De som er interessert tar kontakt med undertegnede.