VOLLENE BLIR FJERNET
13. mars var det årsmøte i Torvmoen velforening.
En av sakene som ble tatt opp var styrets forslag om å fjerne vollene i parken.
Årsaken for tiltaket var at vedlikehold av disse vollene er unødvendig kostbart hvert år.
Tiltaket gikk enstemmig gjennom i årsmøte.
Vi har snakket med Svein Repstad i Repstad anlegg og han bekrefter at de vil starte dette arbeidet når det blir tørrere i bakken.