Her er stedet som flest har foreslått flaske og metalligloen skal plasseres.
27 personer foreslo at igloen skulle plasseres mellom trafokiosken og containeren.
tre personer foreslo at den burde plasseres på den ledige tomta øst for Torvmoen 88, men der kan den ikke stå fordi tunge lastebiler
ikke har lov å kjøre inn der.
Bildet er kun en illustrasjon på hvordan det kan bli.
Igloen kommer ikke før i mai / juni.