Det er en stor skam at folk slenger fra seg søppel på bakken. Foto: Trude Lohne

PARKERING ØDELEGGER
Det er stadig noen som parkerer ved søppelinnkastet som ligger nærmest trappehuset.
Når dette skjer og søppelbilen kommer og skal tømme dunkene, så kjører de videre fordi at de på grunn av parkerte biler ikke får tømt dunkene.
Når dunkene er fulle så viser det seg at folk er så uvørne at de slipper søpla på bakken, og ikke går de 15 sekundene bort til et søppelinnkast for å få kastet søppelet sitt.
MORALEN ER:
Ikke parker ved søppeldunkene og ikke kast søpla på bakken.
Dette tiltrekker seg rotter og andre dyr.
Blir det oppdaget så vurderer vi å bøtlegge de som har så dårlig oppførsel, både ved parkering og søppelhåndtering.