For tiden er det ikke mange muligheter til å parkere langs veien på Torvmoen.
Vi har snakket med Per Try, som rydder snøen på Torvmoen for kommunen.

Try sier til oss at de skal prøve å få ryddet noe snø i løpet av tirsdag kveld.
Det vil gjøre ryddingen mye enklere dersom ingen parkerer langs veien denne kvelden og natta.
– Biler gjør ryddingen nesten umulig, sier Try.

Han sier videre at fresing av snøen kan være et alternativ, men det er like avhengig av et bilfritt område.
Torsdag og fredag er det meldt til sammen opp mot en halv meter snø.
Da er det begrenset hvor mange steder det er å bli kvitt snøen for vår vaktmester.