Fredag 11. januar har noen truffet garasjeporten fra utsiden .

Dette har resultert i at porten er blitt skjev og en takstmann har gitt beskjed om at begge de nederste seksjonene på porten må skiftes ut.
Det er ingen som har meldt fra om at de har vært uheldige og truffet porten.
Vi har kameraer som dekker hele garasjen fra innsiden og et kamera som filmer nedgangspartiet fra utsiden.
Det som er beklagelig er at datamaskinen som lagrer alt som skjer de siste 14 dagene sviktet oss da det gjaldt som mest.
De som steller med slikt sier de kan finne loggen og dermed så burde vi finne ut hvem som har truffet porten.
Det er ikke sikkert at det er noen som bor her som har forårsaket skaden, det er ingen som skal mistenkes. Men dersom det er noen som har opplysninger om saken så ta kontakt med vaktmester Bjørgulv.
Det er ingen fare med å bruke porten. Vi skal reparere skadene så fort vi får det til.