BUSSTOPP PÅ TORVMOEN
Det har lenge vært snakk om at det skal komme en busslomme på nordsiden av Stauslandsveien, ved Torvmoen.
Det har tatt tid før saken endelig har passert naboprotester og kommunal behandling.
Nå har Statens veivesen, som siste instans, godkjent holdeplassen.
Arbeidet ventes ferdig i løpet av sommeren.