Slik ser det som skal bli grendehus ut innvendig nå.

Denne fasaden blir i det vesentligste ikke forandret.

Det har i mange år blitt snakket om at det skal bygges grendehus på Torvmoen, men lokalene under barnehagen, står fremdeles urørt.

Nå er det klart at Torvmoen sameie kan overta disse lokalene på cirka 150 m2.
Vi har hatt bygging av grendehuset ute på anbud fra to byggmestere. Vi har vedtatt det rimeligste anbudet.
Anbudsprisen er pålydende cirka 1,7 millioner kroner.

Sameiet kan få overført 900.000 kroner fra Torvmoen AS, men da må sameiet overta kostnader med varmeanlegg til boligene på Torvmoen.
Vi jobber nå med å få på plass en rimeligere løsning vedrørende oppvarming og levering av varmt vann til boligene.

Styret har prioritert varmeanlegg før bygging av grendehus.
Vi håper likevel at oppstart av grendehusbygging kan komme i gang vinteren 2019.
Vi kommer til å holde dere oppdatert på torvmoen.no etterhvert som noe skjer i disse sakene.
Spørsmål eller kommentarer besvares HER