Tidligere, i vår, skrev vi at veien rundt Torvmoen skulle bli asfaltert før sommerferien.
Nå er denne ferien i god gang. Vi har tatt kontakt med dem som organiserer denne asfalteringen og får beskjed om at det ikke kan bli noen asfaltering før etter ferien.
Det opplyses at det kun er bilveien som skal asfalteres og de som ønsker asfalt på sin eiendom vil få mulighet til å få gjennomført det.
Det regnes sannsynlig at dette må bekostes av grunneier.
Det vil etterhvert sendes ut melding om dette før asfaltering skal startes opp.

Kommentarer? klikk HER