Bjørgulv flytter steinblokk

 

Nå er de to store steinblokkene som var plassert i gangstien fra Torvmoen ned mot Føreidveien fjernet.
Det kom i generalforsamlingen opp at flere personer, i mørket, hadde snublet i disse steinene.
Siden er det også meldt om at flere på sykkel har truffet på disse steinene i mørket.
Nå er de lagt ut i siden av veien og gående og syklende kan ferdes på gangstien tryggere enn tidligere.