Torsdag og fredag i uke 35 skal det asfalteres på Torvmoen.
Området som skal asfalteres er merket med blått på tegningen øverst.
Husk at det ikke må parkeres biler som står i veien for asfalteringen.

Kommenter HER