Klokken 08.50 kommer reveljen til Torvmoen på 17.mai.
Hele 17. mai programmet kan du lese her:

 

Revelje

07.15 Solta, Høllegada, Høllebrygga – Søgne Skolekorps.

07.30 Ålo – Søgne Musikkorps.

08.15 Ausvikheia – Søgne Musikkorps.

08.50 Torvmoen – Søgne Skolekorps.

09.00 Ny-Hellesund – Søgne Musikkorps.

09.20 Vedderheia ved barnehagen – Søgne Skolekorps.

 

Flaggheising

08.00 Rådhuset.

1. Søgne sjøspeidergruppe og Søgne Skolekorps deltar.

 

Grunnlovsmarkering

08.30 Håkon Repstad sr. taler og legger ned blomster ved bautaen til Syvert Amundsen ved Søgne gamle kirke.

Søgne skolekorps spiller.

 

Kirkesamling

08.45 Samling i Søgne gamle kirke.

Andakt ved Jan Nordstokkå.

10.00 Festgudstjeneste i Søgne hovedkirke ved sokneprest Birte E. Løvåsen.

Søgne Soul Children synger.

 

Krigsminnemarkering

10.55 Minnestøtta ved hovedkirka over falne Søgne-folk under Andre verdenskrig.

Minneord og bekransning ved tidligere fylkesmann, generalløytnant og tidligere øverstkommanderende for styrkene i Sør-Norge, Hjalmar I. Sunde.

Søgne Røde Kors danner flaggborg.

Søgne Musikkorps spiller.

 

Skoletoget

Rute:Lundeveien – Tangvallveien – Rådhusveien – Mega.

11.15 Fra Lunde ved YX Søgne Bilservice:

Søgne Skolekorps, Lunde skole, Tinntjønn skole.

11.22 Ved hovedkirka/Heimklang slutter følgende seg til toget fra Lunde:

Flaggborg, Søgne Musikkorps, Tangvall skole, Nygård skole, Langenes skole.

Før avgang spiller begge korpsene ett vers av ”Ja, vi elsker”.

 

Festarrangement

12.15 Rådhustorvet.

Velkomstord ved leder i 17.maikomiteen, Yngvar Monstad.

Nasjonalsangen.

Ungdomsappell ved Marie Fasmer Karlsen, elevrådsleder ved Søgne videregående skole.

Konsert med Søgne Skolekorps og Søgne Musikkorps.

Tale for dagen ved kapellan Eirik Nyfeldt Bø.

Konsert med Søgne Bygdekor.

Utdeling av pris.

Oppvisning ved Dancing Darlings.

Oppvisning ved Søgne Turnforening.

Dans ved Søgne Seniordans.

Folketoget passerer forbi Rådhustorvet ca. kl:14.00.

 

Kafè og kiosk

12.00 – 15.00 kafé i 3. etasje i Helsehuset og på Rådhusets takterrasse, samt kiosk i Biblioteket i Rådhuset ved Søgne Skolekorps.

 

Salgsboder

12.00 – 15.00 på festplassen ved Søgne Håndballklubb, Søgne Ungdomslag og Søgne Skolekorps. Salg av bl.a. vafler, kaker, pølser, is, slush, kaffe, brus, gassballonger m.m.

Fiskedam for barna.

 

Folketoget

13.50 Start fra Tangvall skole og Stemveien.

Rute: Rådhusveien – Undergangen – Toftelandsveien – Klepplandsveien – nordsiden av omsorgsenteret – Marie Føreids vei – Toftelandsveien – Undergangen – Rådhusveien og første del av toget slutter på P-plassen ved Mega, andre del slutter på Rådhustorvet.

Toget har et kort stopp ved hovedinngangen til Søgne omsorgssenter hvor «Ja, vi elsker» spilles.

 

Togorden i folketoget:

Politietaten

Flaggborg ved Søgne Røde Kors

17.-mai komiteen

Kommunestyret

Søgne Musikkorps

Barnehagene

Dancing Darlings

Søgne Røde Kors

Søgne Ungdomslag

Søgne Skolekorps

Søgne Turgruppe

Speiderne

Søgne Bygdekor

Søgne Kulturskole

Søgne Volleyballklubb

Søgne Turnforening

Hjemmetjenesten i Søgne kommune

Søgne Fotballklubb

Karateklubben Sør

Søgne Håndballklubb

Øvrige idrettslag

Etteranmeldte

Søgne Trialklubb

Borgere under Det norske flagg – folk kan slutte seg til toget ved Rådhustorget ca. kl:14.00.

Etteranmeldte lag/foreninger til folketoget: tlf. 38 05 43 06.

 

Grendearrangement

16.00 Nygård skole ved Søgne gamle prestegård.

16.00 Lunde skole.

16.00 Langenes skole.

Alle steder: leker og underholdning for hele familien, samt salgsboder.

 

Trafikk

Lundeveien og Tangvallveien mellom YX Søgne Bilservice og Tangvall skole, samt Rådhusveien kommer til å være stengt for biltrafikk under avviklingen av skoletoget ca. kl: 11.00 – 12.15.

Rådhusveien, Toftelandsveien, Klepplandsveien og Marie Føreids vei blir stengt ca. kl: 13.50 – 14.30 under avvikling av Folketoget.

P-plassene nærmest Tangvall skole er stengt hele dagen.

P-plassene syd og vest for Søgne Konditori er stengt hele dagen.

P-plassene nord og øst for Mega er stengt 08.00 – ca. 14.30, da stedet er reservert sluttplass for skoletoget og første del av folketoget med barnehagene. Foreldrene kan hente bara sine her.

 

Parkering

Det oppfordres til at folk setter bilene på Park and ride (bak REMA), ved kunstgressbanen nord for E39, på grusbanen ved Nygård skole, Coop Extra eller inne i skolegården på Tangvall skole.

Alle oppsatte parkering forbudt skilter må respekteres.

 

Toaletter

Åpne toaletter 10.00 – 15.00 i Helsehusets 1. og 3. etasje og i Rådhuset.