Vi har purret på Avfall Sør vedrørende for lang tid mellom tømmedagene for plast. Dette er svaret vi fikk mandag 16. april:

«Sender som avtalt informasjon vedr. plastdunker.
Det vil bli utlevert 3 nye 1000 liters dunker  i løpet av noen dager.
Tømming av disse dunkene er kun på fastsatte datoer. Oversikt følger vedlagt.
Neste tømming er 30. april»
Informasjonen kom fra Anita Ulvseth, kundekonsulent i Avfall Sør.

Tømmedag for papp, papir og plastemballasje i 2018 er: 30. apr, 28. mai, 25. jun,  23. jul,  20. aug, 17. sep,  15. okt, 12. nov og 10. des

Det henstilles til alle om å ikke sette søpla utenfor dunkene dersom det er fullt. Det gjelder alle typer søppel.
I slike tilfeller må dere enten se om det er plass i de andre avfallspunktene på Torvmoen, eller oppbevare søpla hjemme til containerne er tømt.

Send kommentar her