Det har vist seg at tre 1000 liters dunker til plastavfall på Torvmoen er for lite.
Nå sier de på Avfall Sør at vi skal få tre tilsvarende dunker i området.
Vi har fått tilbakemelding fra Avfall Sør om at plastsøppel blir hentet en gang i måneden, samtidig som det er henting av papiravfall. Torvmoen fikk sine 1000 liters dunker 5. mars, og de blir ikke hentet før 3. april. – De tre nye dunkene skal bli levert så fort som mulig, sies det fra Avfall Sør.
Siste: Avfall Sør melder om at de kommer og tømmer plastavfallet onsdag 21. mars. De nye dunkene kommer ikke før etter påske.