Seks manns boligen på Torvmoen har nå etablert sitt eget styre. Det var så attraktivt å komme i styret at det endte opp med at alle boligeierne kom med i det nye bestemmende organet.

På bildet er de personene som ble styremedlemmer samlet med kaffe og kaker. Foran fra venstre sitter: Magne Tveit, Sjur Brunvatne, Heidi Tveit, Janne Grummedal, Astrid Tordis Flor, Merete Flor og Anne Christine Langfjord
Fotograf: Thor Erik Dahle Karlsen

Kommenter dette innlegget HER