NRK har hatt en gjennomgang av prisene for Kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon.
I Søgne koster det kr. 8.822 årlig for disse tjenestene.
Sammenlignet med nabokommunene blir det slik:

Kristiansand 7.706
Mandal 7.659
Songdalen 9.436
Marnardal 13.057
Kilde: NRK.no