Tommy Hordasson, som er landmåler i Søgne kommune har sendt en e-post der han skriver:

-Vi er i gang med grensemerking på Torvmoen.
Utrolig mange av merkene som ble satt ned i 2011-12 er borte og må nymerkes, og vi regner med å bruke sommeren på dette.
Hjemmelshavere blir etter hvert opplyst om grensemerking på didgpost.

Kommenter HER