Sameier som har 9 eller flere seksjoner er pliktig til å la seg registrere i Foretaksregisteret. Da er 10 manns boligen på Torvmoen pliktig til dette.
Sameiet plikter å ha et styre på 3 medlemmer. Det samme gjelder begge blokkene.

Dersom sameiet ikke oppfyller lovens krav vil foretaksregisteret sende ut pålegg om å rette opp i forholdet.
Saksbehandler hos Foretaksregisteret opplyste til Torvmoens regnskapsfører Ole Johan Bueklev,  at det tok nok litt tid for de reagerte og han mente ikke det var vanlig at de sendte saken over til Tingretten om forholdet forble uordnet.
Det oppfordres til beboere i dette eierseksjonssameiet de finner tre personer til styret og melder det til Brønnøysundregisteret.

Alle eierseksjoner, også firemannsboligene, skal ha et styre, men de trenger ikke registrere seg i Brønnøysund.
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen.
Styret skal også sørge for forvaltningen av sameiets anliggende i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiemøte.

 

Kommenter artikkelen her