Foto: BSnett.no

Dersom alt går etter planen skal det asfalters rundt Torvmoen i løpet av mai. i alle fall før sommerferien 2018.

– Planen var egentlig at det skulle blitt asfaltert i 2017, men det ble ikke gjennomført, sier Tor Otto Kjær ved ingeniørvesenet i Søgne kommune.
Både vei og fortau er kommunale, men det er Torvmoen as som eier grunnen.
Det resulterer i at det er kommunen som avgjør når det skal asfalteres, men kostnadene må Torvmoen as betale.
Årsaken til at det ikke er blitt andre gangs asfaltering tidligere er at kommunen ville være sikker på at det ikke skulle skulle kjøre anleggsmaskiner på den nye asfalten.
Det er et ønske om asfaltering inntil boder ved Torvmoen 22-44 og Torvmoen 74-84.
Styret skal prøve å få dette med i asfaltarbeidet. Styret prøver også å få forandret hellingen på stykket inn fra veien mot heishuset, slik at vannet renner mot sluken.

Send kommentarer til: Arnold Markussen