Landmåler i Søgne kommune, Tommy Hordasson, melder nå at omtrent hele Torvmoen nå er grensemerket, utenom baksiden av husrekkene helt i øst markert med rød strek på vedlagte kartskisse.
Her var det utrolig knotete å komme til inni  buskene for eventuell ny merking, samt at denne rekken ble nøye grensemerket sensommeren 2011.
Flere av disse gamle grensemerkene er der ennå.
Han skriver videre at kommunen begynner utsending av kartskisser med beskrivelse av grensemerkingen på digipost til hjemmelshavere fortløpende.