Det er kommet tilbakemeldinger om at vi i en artikkel har skrevet at hekkene på Torvmoen ikke skal være høyere enn 1,8 meter.
Her må jeg bare beklage at dette ikke er kommet inn under fellesvedtektene i våre vedtekter.
Det skal bli lagt inn. Men vi må vel være enige i at dette er en høyde, som minsker både innsyn og utsyn og det ser bedre ut dersom hekkene i området har en maksimumhøyde.