Foto: BS nett.no

Siden 2016 har det vært klart for å lage et busstopp på nordsiden av Stauslandveien ved Torvmoen.

Det var lenge problemer med å få grunneier med på å selge noe av jordet helt oppe ved Stauslandsveien.
Det har nå ordnet seg og resten av planarbeidet har også fått politisk flertall.
Vi har spurt saksbehandler Anne Marit Tønnesland på teknisk avdeling i Søgne kommune om når byggingen av busstoppet skal starte opp.
Hun svarer i en e-post at det jobbes med å få finansieringen på plass.
– Håper på å få en avklaring i løpet av våren, men jeg har ikke en eksakt dato enda, sier Tønnesland.

Send kommentarer til: Arnold Markussen