Mange møtte opp til årets generalforsamling

41 seksjonseiere var møtt opp til årsmøte 2018 for Torvmoen Velforening.
Alle sakene som stod på dagsorden ble enstemmig vedtatt. Styret fikk to utskiftinger. Magne Tveit og Synnøve Johnsen kom inn som styremedlemmer. Janne Grummedal og Sjur Brunvatne forlot styret og vi takker begge for innsatsen.
Johnny Olsen kom inn som nytt varamedlem og Fiona Mayward blir varamedlem også det kommende året.
Signert årsmøteprotokoll vil bli sendt ut på e-post og lagt under styrefanen