MELDER MYE SNØ

MELDER MYE SNØ

For tiden er det ikke mange muligheter til å parkere langs veien på Torvmoen.
Vi har snakket med Per Try, som rydder snøen på Torvmoen for kommunen.

Try sier til oss at de skal prøve å få ryddet noe snø i løpet av tirsdag kveld.
Det vil gjøre ryddingen mye enklere dersom ingen parkerer langs veien denne kvelden og natta.
– Biler gjør ryddingen nesten umulig, sier Try.

Han sier videre at fresing av snøen kan være et alternativ, men det er like avhengig av et bilfritt område.
Torsdag og fredag er det meldt til sammen opp mot en halv meter snø.
Da er det begrenset hvor mange steder det er å bli kvitt snøen for vår vaktmester.

BRØYTING

BRØYTING

Noen klager på at kjøreveien er for dårlig brøytet og at parkeringslommene ikke blir ryddet godt nok for snø.
Det er Søgne kommune som brøyter kjøreveien på Torvmoens område. Dette gjelder også for parkeringslommene.

Vaktmesteren på Torvmoen har fått beskjed om at dersom det kommer mye snø, så skal parkeringslommene brukes som lagringsplass til snøen. I avtalen med kommunen er det beskrevet at kommunen skal komme å kjøre bort snøen når det blir for mye.
Bildet viser snøforholdene på Torvmoen mandag 28. januar.

 

PARKERING ØDELEGGER

PARKERING ØDELEGGER


Det er en stor skam at folk slenger fra seg søppel på bakken. Foto: Trude Lohne

PARKERING ØDELEGGER
Det er stadig noen som parkerer ved søppelinnkastet som ligger nærmest trappehuset.
Når dette skjer og søppelbilen kommer og skal tømme dunkene, så kjører de videre fordi at de på grunn av parkerte biler ikke får tømt dunkene.
Når dunkene er fulle så viser det seg at folk er så uvørne at de slipper søpla på bakken, og ikke går de 15 sekundene bort til et søppelinnkast for å få kastet søppelet sitt.
MORALEN ER:
Ikke parker ved søppeldunkene og ikke kast søpla på bakken.
Dette tiltrekker seg rotter og andre dyr.
Blir det oppdaget så vurderer vi å bøtlegge de som har så dårlig oppførsel, både ved parkering og søppelhåndtering.

Garasjeporten ødelagt

Garasjeporten ødelagt

Fredag 11. januar har noen truffet garasjeporten fra utsiden .

Dette har resultert i at porten er blitt skjev og en takstmann har gitt beskjed om at begge de nederste seksjonene på porten må skiftes ut.
Det er ingen som har meldt fra om at de har vært uheldige og truffet porten.
Vi har kameraer som dekker hele garasjen fra innsiden og et kamera som filmer nedgangspartiet fra utsiden.
Det som er beklagelig er at datamaskinen som lagrer alt som skjer de siste 14 dagene sviktet oss da det gjaldt som mest.
De som steller med slikt sier de kan finne loggen og dermed så burde vi finne ut hvem som har truffet porten.
Det er ikke sikkert at det er noen som bor her som har forårsaket skaden, det er ingen som skal mistenkes. Men dersom det er noen som har opplysninger om saken så ta kontakt med vaktmester Bjørgulv.
Det er ingen fare med å bruke porten. Vi skal reparere skadene så fort vi får det til.

 

Nå kommer busslomma

Nå kommer busslomma

BUSSTOPP PÅ TORVMOEN
Det har lenge vært snakk om at det skal komme en busslomme på nordsiden av Stauslandsveien, ved Torvmoen.
Det har tatt tid før saken endelig har passert naboprotester og kommunal behandling.
Nå har Statens veivesen, som siste instans, godkjent holdeplassen.
Arbeidet ventes ferdig i løpet av sommeren.
KOMMER GRENDEHUSET?

KOMMER GRENDEHUSET?


Slik ser det som skal bli grendehus ut innvendig nå.

Denne fasaden blir i det vesentligste ikke forandret.

Det har i mange år blitt snakket om at det skal bygges grendehus på Torvmoen, men lokalene under barnehagen, står fremdeles urørt.

Nå er det klart at Torvmoen sameie kan overta disse lokalene på cirka 150 m2.
Vi har hatt bygging av grendehuset ute på anbud fra to byggmestere. Vi har vedtatt det rimeligste anbudet.
Anbudsprisen er pålydende cirka 1,7 millioner kroner.

Sameiet kan få overført 900.000 kroner fra Torvmoen AS, men da må sameiet overta kostnader med varmeanlegg til boligene på Torvmoen.
Vi jobber nå med å få på plass en rimeligere løsning vedrørende oppvarming og levering av varmt vann til boligene.

Styret har prioritert varmeanlegg før bygging av grendehus.
Vi håper likevel at oppstart av grendehusbygging kan komme i gang vinteren 2019.
Vi kommer til å holde dere oppdatert på torvmoen.no etterhvert som noe skjer i disse sakene.
Spørsmål eller kommentarer besvares HER