Godt miljø og hyggelige boforhold på Torvmoen.

Nyt sommerkveldene på terrassen

Torvmoen har sin egen vaktmester

Barn har sine behov dekket på Torvmoen

BIOPOSER

Det er en tungvint prosess å må gå til et av avfallsanleggene for å få en rull bioposer fra Avfall Sør.

Nå har styret på Torvmoen ordnet så vi får bioposer hjem til oss. Vi kommer, i løpet av få dager, til å legge to ruller i hver postkasse.
Sørg for at postkassene er tømt så det blir plass til de to rullene.

Er det ikke plass, så blir det heller ikke lagt bioposer i postkassen.

Midlertidig inngjerding

Barnehagens uteområdet skal nå snart klargjøres for utvidelse og forbedring. Søgne kommune har  engasjert Teal Landskap AS til å gjennomføre prosjektet, som nå sendes ut på anbud. Forventet oppstart, er vinteren 2020.

Området på bildet er forslag for området som kan gjerdes inn med byggegjerder MIDLERTIDIG, mens opparbeidelsen av uteområdet til barnehagen pågår.

Barnehagebarna bør ha dette området som primærområde, men vil slippe inn i deler av eget uteområde etter hvert som arbeidet ferdigstilles. Beboere vil ikke kunne bruke området så lenge som barnehagen er åpen.

Etter barna har gått hjem vil porter inn til friområdet åpnes, slik at barna som bor her kan bruke området fritt.

OVERTAR EIERSKAP


januar 2020 overtar velforeningen hele ansvaret for parkeringskjelleren.
Det er 148 parkeringsplasser i kjelleren og kostnadsfordelingen i anlegget blir en 148. del per eiere av parkeringsplassene.

Det er en ny regel at kostnadene blir delt ut på hver parkeringsplass. De som eier mer enn en plass må finne seg i å betale for det antall plasser de eier.
Det blir laget eget budsjett og regnskap for parkeringskjelleren.

BRANNALARMER PÅ TORVMOEN

Onsdag 6. november har Schneider Electric hatt full befaring og kontroll på de forskjellige brannalarmene i begge blokkene og i parkeringskjelleren.

Kontrolløren konkluderte med at alt han sjekket var i skjønneste orden. På den fem sider lange rapporten var det ingenting å utsette.

Flotte uteområder – perfekt for lek, grilling eller en kaffekopp med naboen.

Ønsker du kontakt, send e-post til arnomark@online.no