LINEDANS I PARKEN

Da kan det se ut som søstrene Lydia og Lykke, som begge bor på Torvmoen, trener seg til å bli sirkusartister.

Det var et flott innslag i parken en tirsdag formiddag sommeren 2019.

Det er nok mamma som er hovedtrener for de kommende linedanserne.

GARASJESPYLING 2. MAI

Alle biler, sykler og løse gjenstander må være ute av garasjen innen klokken 13.00 denne torsdagen.Det er brannvesenet som kommer og spyler.De er ikke ansvarlige for noe av det som befinner seg i garasjen denne dagen.Det vil bli gitt nærmere informasjon om når...