HUSBANKEN – SIKRER LAV RENTE OG BEDRE BOLIGER!

Husbanken stiller strenge krav til kvalitet, miljø og universell utforming av leilighet og uteområder. Leilighetene er bygd etter TEK 10. I tillegg til dette er Husbanken sine krav også ivaretatt, slik at kjøpere kan søke Husbanken om finansiering og vite at de flytter inn i en leilighet som ivaretar Husbanken sine strenge krav.

En endring i regelverket hos Husbanken i 2014 har medført at det er innført maksimalgrenser for arealet til boligene som kan finansieres med grunnlån. For leiligheter er arealgrensen satt til 90 kvm. Det betyr at leiligheter over 90 kvm ikke kan søkes husbankfinansiert, selv om kriteriene for husbankfinansiering er ivaretatt.  7 av leilighetene er under 90 kvm og er godkjent for Husbankfinansiering!

Husbankrenten
Renten i Husbanken er meget gunstig – det vil ikke være mulig å få bedre betingelser i annen privat bank! Renten i Husbanken finner dere på hjemmeside www.husbanken.no. Det flytende renten for april 2016 er 1,69%, det vil også være mulighet for å binde renten for flere år til historisk lavt nivå. Husbanken tilbyr pr april 2016 fast rente i 5 år til 1,78%! 7 av leilighetene er godkjent med 80 % av kjøpesum. Resterende kjøpesum finansieres ved privatlån i en annen bank eller ved egenkapital.

Hvordan søke om husbanklån?
Vi er behjelpelig med søknaden – fyller ut alle skjema og sender søknaden til Husbanken. Det aksepteres også forbehold om innvilget husbankfinansiering, leiligheten holdes reservert i søknadsperioden uten noen andre forpliktelser.