FJERNES

FJERNES

VOLLENE BLIR FJERNET
13. mars var det årsmøte i Torvmoen velforening.
En av sakene som ble tatt opp var styrets forslag om å fjerne vollene i parken.
Årsaken for tiltaket var at vedlikehold av disse vollene er unødvendig kostbart hvert år.
Tiltaket gikk enstemmig gjennom i årsmøte.
Vi har snakket med Svein Repstad i Repstad anlegg og han bekrefter at de vil starte dette arbeidet når det blir tørrere i bakken.
Brannslukningsapparat

Brannslukningsapparat

Nå kan du få kontroll av brannslukningsapparatet

Mange av boligene på Torvmoen er over fem år gamle.
Eierne av brannslukningsapparatene er pliktig til å kontrollere disse etter fem år.
Nå har Torvmoen fått tilbud om å få beboernes brannslukningsapparater kontrollert.
Alle som ønsker å ta i mot denne tjenesten kan sette sitt sitt brannslukningsapparat på sin parkeringsplass i kjelleren og her vil det det komme et sertifisert firma som gjennomfører kontrollen.
Kontroll av apparater ute i sameiet   koster  80,- eks mva pr stk.
Slokningsredskaper som blir kontrollert vil bli merket slik at du vet at det er sjekket og når neste kontroll bør foretas.
Er pulverapparatene mer enn 10 år, må de inn til en utvidet service som koster 185,- eks. mva pr stk. + eventuelle deler som må skiftes.

Forsikringsloven sier: «Påbudte slokningsredskaper skal finnes på avmerket lett synlig og tilgjengelig plass og i god stand. Slokningsredskaper i bolig skal kontrolleres minst en gang hvert femte år.»
Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt kan det bli avkorting i forsikringen, sier Roy Egil Myre i Nemi forsikring.

De som ønsker å få sitt brannslukningsapparat kontrollert må sende navn og adresse i en e-post til arnomark@online.no før 15. mars 2019.
Alle vil bli kontaktet om når apparatene må settes ned i kjelleren.

 

MELDER MYE SNØ

MELDER MYE SNØ

For tiden er det ikke mange muligheter til å parkere langs veien på Torvmoen.
Vi har snakket med Per Try, som rydder snøen på Torvmoen for kommunen.

Try sier til oss at de skal prøve å få ryddet noe snø i løpet av tirsdag kveld.
Det vil gjøre ryddingen mye enklere dersom ingen parkerer langs veien denne kvelden og natta.
– Biler gjør ryddingen nesten umulig, sier Try.

Han sier videre at fresing av snøen kan være et alternativ, men det er like avhengig av et bilfritt område.
Torsdag og fredag er det meldt til sammen opp mot en halv meter snø.
Da er det begrenset hvor mange steder det er å bli kvitt snøen for vår vaktmester.

BRØYTING

BRØYTING

Noen klager på at kjøreveien er for dårlig brøytet og at parkeringslommene ikke blir ryddet godt nok for snø.
Det er Søgne kommune som brøyter kjøreveien på Torvmoens område. Dette gjelder også for parkeringslommene.

Vaktmesteren på Torvmoen har fått beskjed om at dersom det kommer mye snø, så skal parkeringslommene brukes som lagringsplass til snøen. I avtalen med kommunen er det beskrevet at kommunen skal komme å kjøre bort snøen når det blir for mye.
Bildet viser snøforholdene på Torvmoen mandag 28. januar.

 

PARKERING ØDELEGGER

PARKERING ØDELEGGER


Det er en stor skam at folk slenger fra seg søppel på bakken. Foto: Trude Lohne

PARKERING ØDELEGGER
Det er stadig noen som parkerer ved søppelinnkastet som ligger nærmest trappehuset.
Når dette skjer og søppelbilen kommer og skal tømme dunkene, så kjører de videre fordi at de på grunn av parkerte biler ikke får tømt dunkene.
Når dunkene er fulle så viser det seg at folk er så uvørne at de slipper søpla på bakken, og ikke går de 15 sekundene bort til et søppelinnkast for å få kastet søppelet sitt.
MORALEN ER:
Ikke parker ved søppeldunkene og ikke kast søpla på bakken.
Dette tiltrekker seg rotter og andre dyr.
Blir det oppdaget så vurderer vi å bøtlegge de som har så dårlig oppførsel, både ved parkering og søppelhåndtering.