Julefest 1. desember 2018

Lange ønskelister ble levert til nissen. Han lovet kanskje mer enn han kunne holde.

Garasjerengjøring før 17. mai 2018

Søyler gulv og vegger ble spylt, og over hundre meter slange ble brukt.

Vi går litt tilbake i tid

Det er ikke så mye som er forandret i parken siden 2011. Er trærne blitt noe høyere?
I 2019 forsvant også vollene.

Det har virkelig vært vinter på Torvmoen i 2018. 

Det har ikke vært enkelt å håndtere all snøen som kom ned på Torvmoen vinteren februar / mars 2018.

Mye folk som ønsket seg grøt fra sermonimester Magne.

Ola Frøysland og Jarle Danielsen sier Torvmoen er det eneste garasjeanlegget de har spylejobb på i Søgne.

Det kan ikke være så enkelt å selge leiligheter før de er bygd.
Her står Bjørn Stephansen fra Torvmoen utbygging sammen med potensielle kunder på område der Torvmoen 90 skulle bygges i 2013.

Ikke alle hadde det like enkelt med å komme seg ut på verandaen..

Så var det tid for å holde hverandre i hendene og den obligatoriske gangen rundt juletrteet.

Brannvesent kom med den nyeste bilen for vårens rengjøring på Torvmoen

Lekeparken ble flittig bruk, også i 2013

Det var ikke god plass til trafikken når snøen lå på det verste.